Νυφικά Bantis

Από το 1992 η εταιρία Bandis Atanasio, προμηθεύει την αγορά νυφικών στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός εισαγωγέας των οίκων Impression, London, Eddy K., La Belle Marie, Milano, Galaxy New york, Farage Paris, Galizia Italy.Bandis Atanasio