Οι προϋποθέσεις του θρησκευτικού γάμου

31 Ιανουαρίου 2010

ntina

Οι προϋποθέσεις του θρησκευτικού γάμου

 Μετά την ηλικία των 18 ετών, δύο άτομα έχουν το δικαίωμα γάμου

•Από τα 14-18 είναι απαραίτητη η γραπτή γονική συναίνεση

•Διανοητική κατάσταση τέτοια που να επιτρέπει την κατανόηση του μυστηρίου

•Να μην υπάρχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού•Να μην υπάρχει θρησκευτικό κώλυμα

•Σε περίπτωση εξαφάνισης πρέπει να περάσουν 4 χρόνια από την επίσημη δήλωση αυτής

Για να εκδοθεί η άδεια γάμου πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

H αναγγελία•Πιστοποιτικό αγαμίας•Άδεια γάμου

Για την άδεια γάμου

Χρειάζονται  τα δυο πιστοποιητικά αγαμίας (τα πιστοποιητικά αγαμίας των μελλόνυμφων  τα παραλαμβάνει ο καθένας από την ενορία του)  καθώς επίσης και η  γραπτή έγκριση της εκκλησίας όπου θα γίνει ο γάμος σας. Θυμηθείτε να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας  ταυτότητά  Έχοντας μαζί σας το προηγούμενα πηγαίνετε στην ενορία της νύφης όπου εκεί  συμπληρώσετε κάποια έγγραφα αλλά και θα δηλώσετε την εκκλησία που θα γίνει ο γάμος σας.

Επίσης θα  υπογράψετε μια  δήλωση για το επώνυμο των παιδιών σαςΜε αυτά τα έγγραφα της αίτησης για άδεια γάμου, ένα παράβολο  δημοσίου (15 ευρώ) και το απόκομμα από τοπική εφημερίδα της δημοσίευσης του γάμου σας πηγαίνετε στην αρχιεπισκοπή και παραλαμβάνετε την άδεια του γάμου.Τέλος, έχοντας την άδεια γάμου πηγαίνετε στην ενορία της νύφης για να υπογράψει ο παπάς την άδεια.