Πολιτικός γάμος

31 Ιανουαρίου 2010

editor

Πολιτικός γάμος

Πολιτικός γάμος 

Μπορείτε να επιλέξετε είτε το Δημαρχείο της περιοχής όπου κατοικείτε, είτε της περιοχής που θα κατοικήσετε στο μέλλον, αρκεί να το δηλώσετε με Υπεύθυνη Δήλωση N/105, την οποία θα υποβάλετε με όλα τα υπόλοιπα χαρτιά. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες τελέσεων γάμου, κάντε κλικ εδώ και επικοινωνήστε με τα Δημαρχεία.

Προϋποθέσεις

Ισχύουν οι ίδιες με του θρησκευτικό με τις εξής διαφορές :

•Αν σκοπεύετε να τελέσετε και τους δύο γάμους, πρέπει να το δηλώσετε μέσα σε 40 μέρες από την τέλεση του καθενός, στο Ληξιαρχείο της περιοχής.

•Αν ένας από τους δύο είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο μια βεβαίωση από την προξενική του αρχή για την πιστοποίηση των στοιχείων του (επικυρωμένη και μεταφρασμένη από το ΥΠΕΞ.), καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα.

Η Αναγγελία 

Να δώσετε την αναγγελία του γάμου σας σε εφημερίδα της περιοχής όπου θα τελεστεί ο γάμος. Η δημοσίευση μπορεί να γίνει εώς και 6 μήνες πρίν απο το γάμο σας. Η σύνταξη της αναγγελίας είναι ευθύνη της εφημερίδας.

Στην εφημερίδα θα δώσετε :

1.Το όνομα σας

2.Το όνομα του/της μέλλοντα/ουσας συζύγου

3.Τα ονόματα των γονέων σας

4.Τα πατρώνυμα των μητέρων σας

5.Την περιοχή όπου θα γίνει ο γάμος